Heropening Gevangenismuseum vanaf zaterdag 6 maart 2021.


De corona-crisis gooide heel wat roet in ons eten. Op de datum van heropening heeft ons publiek zo’n vier maanden op zijn honger gezeten. Echter, geen nood, het Gevangenismuseum in Merksplas is nagenoeg onverwoestbaar. Het simpele gegeven dat de vereniging voor 100% op vrijwilligers draait, heeft de structurele schade gelukkig enigszins geneutraliseerd.

Bovendien blijft het museumverhaal ijzersterk en zeker de moeite waard om er een keer kennis mee te komen maken. De twee verhaallijnen, de geschiedenis van de strafuitvoering in België door de eeuwen heen enerzijds en de geschiedenis van “het leven zoals het was” in de voormalige landloperskolonies van Merksplas en Wortel anderzijds, kunnen ieders interesse prikkelen. Het eenvoudige gegeven dat alles ook nog wordt gesitueerd in de aanpak van armoede door de maatschappij vanaf de middeleeuwen tot vandaag maakt het alleen nog maar interessanter.

De pandemie legde bovendien een paar verrassende raakpunten bloot met het gevangeniswezen: gedetineerden startten met de productie van mondmaskers en de vrije wereld maakte kennis met het “bezoek achter glas” in de woonzorgcentra, een systeem dat in sommige gevallen ook wordt toegepast in de gevangenissen bij wijze van veiligheidsmaatregel. Het verschil is dan wel dat er in de strafcontext al mee gestart is in de negentiende eeuw…

Dit gezegd zijnde, blijft onze conclusie: “We hebben je gemist”. Met veel enthousiasme wachten we op de komst van het publiek, dat in deze tijden echt op zijn honger zit wat betreft een ontspannende invulling van de dag. 


Protocol van het Gevangenismuseum

 

Voor de heropening worden de richtlijnen zoals ze zijn geformuleerd door het Overlegcomité naar aanleiding van de heropening van de Vlaamse, Waalse en Brusselse musea vanaf 1 december 2020. Afhankelijk van toekomstige versoepelingen zullen we de regels aanpassen (voortschrijdend inzicht). We lijsten alles even praktisch op.


Het museum wordt voorlopig heropend op zaterdag en zondag en dit vanaf zaterdag 6 maart.

De openingsuren zijn van 13 tot 18 u. Het laatste uur van reservatie is dus 17 u.

Enkel individueel bezoek – al dan niet vergezeld van het knuffelcontact - of met de leden van de gezinsbubbel is toegelaten.

Per tijdslot van 1 uur mogen maximaal 40 personen binnen.

In het museum werd een éénrichtingsparcours uitgetekend.

De social distance van 1,5 meter dient te worden gerespecteerd.

Het is verboden de tentoongestelde voorwerpen aan te raken.

Het gebruik van een mondmasker is verplicht.

Er is op enkele plaatsen op de route de mogelijkheid voor het ontsmetten van de handen.

In afwachting van nieuwe instructies worden in de huidige periode geen dranken geserveerd.

Reserveren kan via booking@gevangenismueum.be (bij voorkeur) of telefonisch via 32.485 941 602. Een bewijs van reservatie moet worden meegebracht of aangetoond.

Er kan ook ter plaatse een ticket worden gekocht. Op korte termijn wordt voorzien in een systeem van contactloos betalen, maar voorlopig ontvangen we nog cash.

De toegangsprijs is 6 euro. Voor kinderen onder de 12 jaar vergezeld van een volwassene is de toegang gratis.


Met veel enthousiasme kijken we uit naar jullie bezoek. Het ontdekken van de eigen regio ter vervanging van het reizen naar het buitenland zal als gevolg van de coronacrisis een vaste voet krijgen in het toeristische landschap van Vlaanderen en de andere gewesten. Wij zullen er in elk geval ons steentje toe bijdragen.


Info


Marc Sprangers – sprangers.marc@skynet.be – 32.472 243 639

Karel Govaerts – govaertskarel@gmail.com – 32.476 633 653